AMAÇ

 

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

::
::
::

Süreç
Bireysel Görüşmeler
Grupla Danışma


KORUYUCU / ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR

::

::

Seminer ve Çalışma Grupları
Broşürler


KONSÜLTASYON ÇALIŞMALARI


HİZMETİÇİ EĞİTİM VE KALİTE ARTIRMA ÇALIŞMALARI

::

2007-2008 Akademik Yılı İçinde Gerçekleştirilen Bilimsel Etkinlikler

::

2008-2009 Akademik Yılı İçinde Gerçekleştirilen Bilimsel Etkinlikler


BİRİM PERSONELİ


SIKÇA SORULAN SORULAR


LİNKLER


İLETİŞİM


2016 - 2017 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ’NDE ÖĞRENCİ DEKANLIĞI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE GELİŞİM MERKEZİ (P.D.G.M.) TARAFINDAN ÖĞRENCİLERE SUNULAN PROGRAMLAR

Çalışma grubu ve seminerler için kayıtlar 06 – 16 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Programlarda kontenjan sınırlaması olduğu için erken başvuruda bulunan öğrencilere öncelik verilecektir. Son başvuru tarihi 16 Şubat 2017’de kontenjanı dolmamış olan programlarla ilgili bilgileri PDGM’ye başvurarak adresinden öğrenebilirsiniz.


ÇALIŞMA GRUPLARI

1) ETKİLEŞİM GRUBU*
Etkileşim grupları, bireylerin bir araya gelerek iletişime geçtikleri ve bu iletişimden nasıl etkilendikleri konusunda birbirleriyle paylaşımda bulundukları gruplardır. Bu süreç boyunca grup üyeleri diğer insanlar üzerinde ne gibi etkiler bıraktıklarını o anda yaşayarak keşfederler. Siz de kendi kişilerarası tarzınızı tanımak, değiştirmek istediğiniz yönlerinizi keşfetmek ve değişim için gereken yeni davranış biçimlerini öğrenmek istiyorsanız etkileşim grubuna katılabilirsiniz. Dönem sonuna kadar devam edecek olan etkileşim grubu hafta da 1.5 saat toplanacaktır. 20 Kişiyle sınırlıdır.

2) GEVŞEME GRUBU
Gevşeme tekniği, stresi azaltmak ve stresle başa çıkmak için mükemmel bir başlangıçtır. Bu teknik, kaslarınızdan ve gerginlik ile gevşeme arasındaki farktan haberdar olmanızı sağlayacaktır. Bedeninizin tamamını nasıl gevşeteceğinizi ve bunu nasıl enerjiye dönüştürebileceğinizi öğrenmek ve hayata geçirmek istiyorsanız sizi “Gevşeme” grubuna bekliyoruz.


SEMİNERLER

1) KİŞİLERARASI İLETİŞİM*
İletişim, kişilerin birbirlerine iletmek istedikleri duygu, düşünce, istek ve beklentileri aktarma sürecidir. İletişim kişilerarası ilişkinin temelidir ve sosyal açıdan olmazsa olmaz bir nitelik taşımaktadır. Ancak iletişim yanlış kullanıldığında kişilerarası ilişkilerde sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Siz de iletişim sürecini tanımak, temel iletişim becerileri hakkında bilgi sahibi olmak, iletişimi olumlu ve olumsuz yönden etkileyen faktörleri ve sağlıklı iletişimi hızlandıran davranışları öğrenmek istiyorsanız “Kişilerarası İletişim” seminerine katılabilirsiniz.

2) STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI ve ÖFKE KONTROLÜ SEMİNERİ*
Stres, fiziksel ve sosyal çevreden gelen uyumsuz koşulların kişinin başetme yeteneğini aştığı ya da zorladığı durumlarda bireyin bedensel ve psikolojik olarak yorulmasıdır. Öfke uygun biçimde ifade edildiğinde sağlıklı ve doğal bir duygu olmasına rağmen; kontrol edilemediği zaman kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Sizde daha kaliteli bir yaşam için öfkenizi yapıcı bir biçimde ifade etmek ve stresli durumlarla başa çıkabilmeyi öğrenmek istiyorsanız “Stresle Başa Çıkma Yolları ve Öfke Kontrolü” adlı seminere katılabilirsiniz.

3) ETKİLİ ZAMAN YÖNETİMİ*
Hergün zamanınızı nasıl harcıyorsunuz? Hayatınızı organize etmek, zamanı etkili kullanmak mı istiyorsunuz? Etkili zaman kullanımı; düşünmeyi ve planlama yapmayı gerektirir.
Peki zamanı kullanmak için nelere ihtiyacınız var?
* Planlama ve organizasyon için zaman ayırın
* Amaç ve hedef belirleyin
* Önceliklerinizi belirleyin
* Yapılacak işler listesi oluşturun
* Esnek olun
* Biyolojik olarak en uygun olduğunuz zamanı bulun
* Yapılması gereken şeyleri doğru yapın
* Mükemmeliyetçi olmaktan kaçının
* Oyalanmaktan ve ertelemekten vazgeçin
* “Hayır” demeyi öğrenin
* Kendinizi ödüllendirin
Yukarıdaki başlıkları sizlerle birlikte ele alıp değerlendireceğimiz "Etkili Zaman Yönetimi" seminerine katılmanızı bekliyoruz.

4) KENDİNE GÜVEN
Kendine güven, insanın kendisi hakkında olumlu ve gerçekçi bir tutumda olmasıdır. Kendine güvenen kişiler becerilerine güvenir, eleştiriyi kaldırabilir ve gerçekçi beklentilere sahiptir. Kişiler bazı alanlarda kendilerine fazla güvenirken, bazı alanlarda güven duymayabilirler. Ancak kendine güveni geliştirmek için bazı yöntemler söz konusudur. Siz de bu yöntemlerin neler olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğrenmek istiyorsanız “Kendine Güven” adlı seminerimize katılabilirsiniz.

5) PERFORMANS KAYGISIYLA BAŞA ÇIKMA
“Rezil olacağım”,“Sesim titreyecek’’,“Ben bu sunumu yapamayacağım’’ cümlelerini sık duyabilirsiniz yada kendinize söylüyor olabilirsiniz.Topluluk önünde konuşma yapmanız gerektiğinde,sınıfta söz aldığınızda ya da bir grup insan karşısında herhangi bir konuşma yapmanız gerektiğinde normalin üzerinde kaygı duyuyorsanız performans kaygısı taşıyor olabilirsiniz.Kaygınızla başa çıkabilmek ve daha etkili sunumlar yapabilmek için “Performans Kaygısıyla Başa Çıkma” seminerimize katılabilirsiniz.

6) MÜKEMMELİYETCİLİK VE ERTELEME
Mükemmeliyetçilik, var olan potansiyelin değerlendirilmesini ve hedeflere erişmede gerekli olan motivasyonu sağlaması bakımından olumlu olarak değerlendirilmesine rağmen çoğu zaman bireyin kendine gerçekdışı ve ulaşılmaz hedefler koymasına yol açabildiği için yaşamı zorlaştıran ve yorucu bir kişilik özelliği olabilmektedir. Mükemmeliyetçi tutumun en somut zorluklarından birisi erteleme davranışıdır. Planladığımız bir işin başına geçmeyi erteleyebilir ya da bu işi planlamaya o kadar çok zaman ayırırız ki işin kendisini unutabiliriz, belki hiç fark etmeden kendimizi bambaşka bir şey yaparken buluruz. Bu gibi erteleme davranışlarının kökeninde hata yapmama ve mükemmel olma kaygısı yer alıyor olabilir. Bu seminerde mükemmeliyetçiliğin ne olduğu ve olmadığı, kökenleri, mükemmeliyetçi tutumun yarattığı erteleme davranışını yenmek için neler yapılabileceğine ilişkin ipuçları bulabilirsiniz. Sizleri de “Mükemmeliyetçilik ve Erteleme” seminerimize bekliyoruz.

7) DUYGULARI TANIMA,FARKINDALIK,KABUL
Delphi’de, Apollon tapınağı girişinde Socrates’in ünlü sözü “kendini bil (know thyself)” yazılıdır. Kendini bilmenin yolu, kişinin kendine dair pek çok farklı yönü bilmesinden geçer. Bu yönlerimizden önemli bir kısmı da günlük yaşantımızda her an deneyimlemekte olduğumuz duygularımızdır şüphesiz. Buna rağmen duygu nedir dediğimizde bir tanım yapmak zordur. Kimi zaman gün içinde ne kadar farklı duygu içinde olduğumuzu fark etmeyiz ya da bir anda, nereden geldiğini anlayamadığımız şekilde kendimizi ağlarken, birilerine kızarken ya da kahkahalar atarken buluruz. Kimi zaman ise çok az ya da hiç bir şey hissetmiyormuşuz gibi gelir. Bazı duygular mutluluk ve huzur verirken, bazıları rahatsız edici olabilir, içinden kurtulamayacak gibi hissederiz ya da onları kendimizde görmek hoşumuza gitmez. Duygularımızı tanıyamadığımız ve kabullenemediğimizde kendimize ait önemli bir parçayı da anlamakta zorluk çekip uzun vadede onları ortaya koyamadığımız, yönetemediğimiz, bireysel ve ilişkisel sorunlar yaşadığımız, akademik yaşam ve iş yaşamında zorluklar çektiğimiz durumlar olabilir. Sizin de aklınızda aşağıdaki ve benzer sorular varsa, duygularla ilgili daha çok şey öğrenmek istiyorsanız bu seminerde yeni bakış açıları kazanma ve birlikte düşünme fırsatınız olabilir.
- Mutlu muyum?
- Neden mutsuzum/kaygılıyım/ öfkeliyim/korkuyorum?
- Çok mu duygusalım? Hiç duygusal değil miyim?
- Bu duygular nereden geliyor? Ne işe yararlar?
- Mantığımı mı dinlemeliyim, duygularımı mı?
- Duyguları göstermek doğru mudur?
- Hissettiklerim normal mi?
- Bu duygularla ne yapmalıyım?

8) ADAPTATION TO A NEW LIFE & ADAPTATION TO A NEW CULTURE
Leaving home and moving to a different city or country sounds exciting. But this excitement may turn to anxiety if you have difficulties to adapt the new life before you. Everything may seem unfamiliar which creates stress. Adjusting to a new culture is demanding especially while you are away from people you are close and dealing with academic responsibilities as students. In this seminar, you will find factors affecting adjustment to a new culture, ways to diminish stress in a new environment and strategies to cope with the adjustment process.


HER PROGRAM 1,5 SAATLİK BİR OTURUMDAN MEYDANA GELİR.

* Katıldığınız bu programların sonucunda 'Katılım Belgesi' alabilirsiniz. Bu belge, işe kabul edilme aşamasında sizin için olumlu bir puan oluşturabilir.


Tüm programlara kaydınızı Psikolojik Danışma ve Gelişim Merkezi'ne gelerek yaptırabilirsiniz.

Adres: Merkez Kampüs Lojmanları 20. Blok No: 5-6
Tel : 290 1785 - 290 1786
E-posta: pdgm@bilkent.edu.tr
| Ana Menü | E-Posta | Bilkent Üniversitesi Ana Sayfası |